NOTA BENE PUBLISHING


ZASTUPANJE AUTORA
SAVJETOVANJE
LICENCIRANJE
KONTROLA
NAPLATA

free amp template

Administriranje
i savjetovanje

Pružamo administrativne usluge savjetovanja prilikom ugovaranja distribucije. Pomažemo u plasmanu vaših djela za najširi spektar primjena na teritoriju cijelog svijeta.

Registracija
i monitoring

Eksploataciju Vaših djela ugovaramo prema najvišim standardima, registriramo u vaše ime, pratimo eksploataciju kako bismo vam osigurali maksimalnu naplatu tantijema.

Licenciranje

Za vas ugovaramo licenciranje za TV/Radio i filmske industrije kao i kazališta. Ugovaramo korištenja vaših djela u javnim prostorima, trgovačkim centrima, aerodromima, restoranima.

Monetizacija

Kvalitetno štiteći vaša djela u uskoj suradnji s našim inozemnim partnerima omogućavamo vam da ostvarite vaše prihode praćenjem svih vrsta eksploatacije uključivo i internet bilo gdje u svijetu.

Address:

Nota Bene d.o.o.
Draškovićeva 23
10000 Zagreb
Croatia

Contact:

Email: [email protected]
Phone: +385 98 385692
VAT ID: HR67669551531